Условия за лични данни

 Вашите Лични Данни са защитени не само от всеотдайността и високите стандарти на eкипа, те са защитени също и от закона. При участие във Феникс лигата вие ще предоставите единствено адрес на електронна поща и две имена. Тези данни не се споделят с трети лица и се използват само за целите на състезанието. Когато Вашите данни се съхраняват от системата ни, ние ще осигурим подходящата защита за тях и ползването им само за приемливи цели.
Ще съхраняваме Вашите данни за периода от време, в който Вие сте потребител на fenx-liga.com

Регистация